Niusy

Konwent

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin w zakresie wspierania leczenia w tym również sanatoryjnego, regeneracji sił i wypoczynku oraz organizowania pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej.

Fundacja realizuje sw├│j cel poprzez:
1. wspieranie różnych form leczenia, regeneracji sił i podnoszenia kondycji zdrowotnej
2. organizowanie i propagowanie wypoczynku w miejscowo┼Ťciach uzdrowiskowych
3. organizowanie r├│┼╝nych imprez w celu pozyskania fundusz├│w
4. organizowanie zjazd├│w i konferencji
5. tworzenia o┼Ťrodk├│w rehabilitacyjnych, sanatoryjnych i wypoczynkowych oraz punkt├│w pomocy prawnej i psychologicznej z pe┼énieniem zarz─ůdu nad tymi o┼Ťrodkami
6. przeprowadzanie różnorodnych form akcji i kampanii społecznych na rzecz bezpieczeństwa drogowego;
7. organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m. in. z zakresu r├│wno┼Ťci szans, mobilno┼Ťci i elastyczno┼Ťci zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdzia┼éania wykluczeniu spo┼éecznemu;
8. wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji;
9. prowadzenie bada┼ä naukowych, zbieranie, przetwarzanie i publikowanie danych ( w tym dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu przygotowanie i wdra┼╝anie strategii rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych).
10. rzecznictwo i działania lobbyingowe, wpływanie na zmiany o charakterze systemowym;
11. reprezentowanie i rzecznictwo interes├│w podopiecznych organizacji;
12. prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci na rzecz aktywizacji spo┼éeczno-zawodowej, w tym:
- wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w integracji spo┼éecznej,
- tworzenie centr├│w, klub├│w integracji spo┼éecznej i zak┼éad├│w aktywno┼Ťci zawodowej,
- prowadzenie kurs├│w i szkole┼ä umo┼╝liwiaj─ůcych nabycie, podniesienie lub zmian─Ö kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla os├│b zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym,
- prowadzenie kurs├│w i szkole┼ä dla os├│b pracuj─ůcych na rzecz os├│b niepe┼énosprawnych,
13. promocja i wsparcie wolontariatu;
14. rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez działania:
- organizacyjne,
- lecznicze,
- psychologiczne,
- techniczne,
- szkoleniowe,
- edukacyjne,
- społeczne
zmierzaj─ůce do osi─ůgni─Öcia mo┼╝liwie najwy┼╝szego poziomu ich funkcjonowania, jako┼Ťci ┼╝ycia i integracji spo┼éecznej;
15. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym organizację uczestnictwa beneficjentów fundacji, w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce;
16. prowadzenie o┼Ťrodk├│w leczniczych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych i wypoczynkowych;
17. organizowanie i prowadzenie w kraju i zagranic─ů, konkurs├│w, imprez artystycznych, widowiskowych, turystycznych i sportowych, w szczeg├│lno┼Ťci z udzia┼éem os├│b niepe┼énosprawnych lub na ich rzecz;
18. współpracowanie z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych;
19. wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i ich rodzinami;
20. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spo┼éeczno – prawno - obywatelskiego dla os├│b niepe┼énosprawnych, ich opiekun├│w oraz os├│b zaanga┼╝owanych w proces rehabilitacji spo┼éecznej i zawodowej;
21. gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat przys┼éuguj─ůcych uprawnie┼ä, dost─Öpnych us┼éug, sprz─Ötu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych dla os├│b niepe┼énosprawnych o r├│┼╝nych rodzajach niepe┼énosprawno┼Ťci;
22. transportu chorych;
23. pomoc rzeczow─ů i finansow─ů na rzecz os├│b pokrzywdzonych w wyniku wypadk├│w komunikacyjnych;
24. doradztwo i reprezentacj─Ö prawn─ů strony pokrzywdzonej;
25. otwieranie i prowadzenie kont pomocniczych, celem gromadzenia ┼Ťrodk├│w finansowych na okre┼Ťlone potrzeby podopiecznych.

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteťmy organizacj╣ po┐ytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pom├│c  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl