Niusy

Konwent

Ulgi i odliczenia
Darowizny na cele po┼╝ytku publicznego
W zeznaniu za 2013 r. podatnik mo┼╝e odliczy─ç darowizny przekazane w 2013 r. na cele po┼╝ytku publicznego. Odliczenia dokona─ç mo┼╝na na rzecz organizacji, ale tylko realizuj─ůcej cele po┼╝ytku publicznego, o kt├│rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i wolontariacie, lub na rzecz organizacji realizuj─ůcych r├│wnowa┼╝ne cele, okre┼Ťlonych w przepisach reguluj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego obowi─ůzuj─ůcych w innym ni┼╝ Rzeczpospolita Polska pa┼ästwie UE lub EOG, prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego w sferze zada┼ä publicznych.
Ile mo┼╝na zyska─ç
Przy za┼éo┼╝eniu, ┼╝e po odliczeniu standardowych koszt├│w uzyskania przychodu oraz sk┼éadek ZUS podatnikowi zostanie doch├│d w kwocie 85.528,00 z┼é, to bez ulgi zap┼éaci on 14.839 z┼é podatku. Je┼╝eli skorzysta on z ulgi, to zak┼éadaj─ůc, ┼╝e jego przych├│d roczny (przed odliczeniami) wyni├│s┼é 100.664,04 z┼é i poni├│s┼é standardowe koszty z umowy o prac─Ö 1.335,00 z┼é, ustali on doch├│d (przych├│d – koszty) = 99.329,04 z┼é. Maksymalna darowizna mog┼éaby wynie┼Ť─ç zatem 6% tej kwoty czyli 5.959,74 z┼é co daje kwot─Ö:
100.664,04 – 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) - 13.801,04 (sk┼éadki ZUS) – 5.959,74 = 79.568,26 z┼é, czyli po zaokr─ůgleniu do pe┼énych z┼éotych 79.568 z┼é.
Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14.322,24 zł. Faktyczny zysk z korzystania z ulgi przez podatnika wyniesie zatem 517 zł.
Darowizna a 1% na OPP, 0,5% na Ko┼Ťci├│┼é
S─ů to dwa niezale┼╝ne tytu┼éy odlicze┼ä. Kwot─Ö 6% dochodu podatnika mo┼╝na przekaza─ç na t─Ö sam─ů organizacj─Ö, na rzecz kt├│rej przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumuj─ů si─Ö ze sob─ů, rozlicza si─Ö je oddzielnie, niezale┼╝nie.
Planowana jest w najbli┼╝szym czasie mo┼╝liwo┼Ť─ç przekazania 0,5% swojego podatku na rzecz okre┼Ťlonej organizacji ko┼Ťcielnej. W tym roku ta mo┼╝liwo┼Ť─ç jeszcze nie istnieje, nadal mo┼╝liwe jest jednak przekazywanie darowizn na rzecz ko┼Ťcio┼éa i odliczanie ich od dochodu.
Wymagane dokumenty
Odliczenia dokonuje si─Ö wpisuj─ůc w deklaracj─Ö roczn─ů kwot─Ö dokonywanych odlicze┼ä. Szczeg├│┼éy wszelkich odlicze┼ä umieszcza si─Ö w za┼é─ůczniku PIT/O. Poda─ç nale┼╝y:
 • kwot─Ö przekazanej darowizny,
 • kwot─Ö dokonanego odliczenia oraz
 • dane pozwalaj─ůce na identyfikacj─Ö obdarowanego, w szczeg├│lno┼Ťci jego nazw─Ö i adres.
Podatnik darowizny pieni─Ö┼╝nej dokonuje wy┼é─ůcznie na podstawie dowodu wp┼éaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi s┼éowy nie jest potrzebne dodatkowe o┼Ťwiadczenie obdarowanego o jej przyj─Öciu.
W przypadku darowizny innej ni┼╝ pieni─Ö┼╝na przekazanie darowizny potwierdza si─Ö dokumentem, z kt├│rego wynika warto┼Ť─ç tej darowizny (np. pisemna lub notarialna umowa darowizny). Nale┼╝y r├│wnie┼╝ posiada─ç o┼Ťwiadczenie obdarowanego o przyj─Öciu darowizny. Z regu┼éy mo┼╝na tego dokona─ç na jednym dokumencie – w kt├│rym wskazuje si─Ö obdarowanego, rodzaj darowizny i jej warto┼Ť─ç oraz umieszcza si─Ö podpisy obdarowanego i darczy┼äcy. Nie powinno si─Ö warto┼Ťci darowizny i o┼Ťwiadczenia darczy┼äcy o przyj─Öciu potwierdza─ç na dw├│ch odr─Öbnych dokumentach.
Wynika to z literalnego brzmienia przepis├│w.
Z racji na przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.
Uwaga!
W przypadku kontroli organ nie b─Ödzie dochodzi┼é tego, czy darowizna zosta┼éa faktycznie spo┼╝ytkowana na cel wskazany w dowodzie wp┼éaty. Wa┼╝ne jest przeznaczenie jej przez darczy┼äc─Ö na ten cel, a nie spo┼╝ytkowanie przez organizacj─Ö. Je┼╝eli przekazano na w┼éa┼Ťciwy cel, w┼éa┼Ťciwej organizacji, darowizna jest uczyniona prawid┼éowo.
W kt├│rym momencie dokona─ç darowizny?
Odliczy─ç mo┼╝na darowizny dokonane w roku podatkowym, za kt├│ry dokonuje si─Ö rozliczenia. Darowizny dokonane po 1 stycznia 2014 r. nie mog─ů by─ç rozliczane w deklaracji sk┼éadanej za 2013 rok.
Cel charytatywny
Darowizna, kt├│r─ů odlicza─ç mo┼╝na od dochodu, mo┼╝e by─ç przekazana w celu:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zast─Öpczej;
 3. dzia┼éalno┼Ťci charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel─Ögnowania polsko┼Ťci oraz rozwoju ┼Ťwiadomo┼Ťci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. dzia┼éalno┼Ťci na rzecz mniejszo┼Ťci narodowych i etnicznych oraz j─Özyka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. dzia┼éalno┼Ťci na rzecz os├│b niepe┼énosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os├│b pozostaj─ůcych bez pracy i zagro┼╝onych zwolnieniem z pracy;
 9. dzia┼éalno┼Ťci na rzecz r├│wnych praw kobiet i m─Ö┼╝czyzn;
 10. dzia┼éalno┼Ťci na rzecz os├│b w wieku emerytalnym;
 11. dzia┼éalno┼Ťci wspomagaj─ůcej rozw├│j gospodarczy, w tym rozw├│j przedsi─Öbiorczo┼Ťci;
 12. dzia┼éalno┼Ťci wspomagaj─ůcej rozw├│j techniki, wynalazczo┼Ťci i innowacyjno┼Ťci oraz rozpowszechnianie i wdra┼╝anie nowych rozwi─ůza┼ä technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. dzia┼éalno┼Ťci wspomagaj─ůcej rozw├│j wsp├│lnot i spo┼éeczno┼Ťci lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wy┼╝szego, edukacji, o┼Ťwiaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony d├│br kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 18. ekologii i ochrony zwierz─ůt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porz─ůdku i bezpiecze┼ästwa publicznego;
 21. obronno┼Ťci pa┼ästwa i dzia┼éalno┼Ťci Si┼é Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolno┼Ťci i praw cz┼éowieka oraz swob├│d obywatelskich, a tak┼╝e dzia┼éa┼ä wspomagaj─ůcych rozw├│j demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludno┼Ťci;
 24. pomocy ofiarom katastrof, kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych, konflikt├│w zbrojnych i wojen w kraju i za granic─ů;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsument├│w;
 26. dzia┼éalno┼Ťci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt├│w i wsp├│┼épracy mi─Ödzy spo┼éecze┼ästwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom za granic─ů;
 29. dzia┼éalno┼Ťci na rzecz kombatant├│w i os├│b represjonowanych;
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granic─ů;
 31. dzia┼éalno┼Ťci na rzecz rodziny, macierzy┼ästwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. dzia┼éalno┼Ťci na rzecz organizacji pozarz─ůdowych oraz podmiot├│w wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okre┼Ťlonym w pkt 1-32.
Podmioty obdarowane
Odliczeniu nie podlegaj─ů darowizny przekazane na rzecz:
 1. os├│b fizycznych;
 2. os├│b prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj─ůcych osobowo┼Ťci prawnej, prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů polegaj─ůc─ů na wytwarzaniu wyrob├│w przemys┼éu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak┼╝e pozosta┼éych wyrob├│w alkoholowych o zawarto┼Ťci alkoholu powy┼╝ej 1,5 %, oraz wyrob├│w z metali szlachetnych albo z udzia┼éem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Podmiotami obdarowanymi mog─ů by─ç:
 • nieb─Öd─ůce jednostkami sektora finans├│w publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedzia┼éaj─ůce w celu osi─ůgni─Öcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej (u┼éomne osoby prawne), w tym fundacje i stowarzyszenia.
Uwaga!
Darowizny nie mo┼╝na jednak przekaza─ç na rzecz partii politycznych; zwi─ůzk├│w zawodowych i organizacji pracodawc├│w; samorz─ůd├│w zawodowych; fundacji utworzonych przez partie polityczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia┼éaj─ůce na podstawie przepis├│w o stosunku Pa┼ästwa do Ko┼Ťcio┼éa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pa┼ästwa do innych ko┼Ťcio┼é├│w i zwi─ůzk├│w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno┼Ťci sumienia i wyznania, je┼╝eli ich cele statutowe obejmuj─ů prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorz─ůdu terytorialnego;
 • sp├│┼édzielnie socjalne;
 • sp├│┼éki akcyjne i sp├│┼éki z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů oraz kluby sportowe b─Öd─ůce sp├│┼ékami dzia┼éaj─ůcymi na podstawie przepis├│w ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z p├│┼║n. zm.), kt├│re nie dzia┼éaj─ů w celu osi─ůgni─Öcia zysku oraz przeznaczaj─ů ca┼éo┼Ť─ç dochodu na realizacj─Ö cel├│w statutowych oraz nie przeznaczaj─ů zysku do podzia┼éu mi─Ödzy swoich udzia┼éowc├│w, akcjonariuszy i pracownik├│w.
Organizacje z innych kraj├│w
Prawo do odliczenia darowizny przys┼éuguje r├│wnie┼╝ w przypadku jej dokonania na rzecz organizacji z innego kraju UE lub EOG, prowadz─ůcej dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego w sferze zada┼ä publicznych, przys┼éuguje podatnikowi pod warunkiem:
 • udokumentowania przez podatnika o┼Ťwiadczeniem tej organizacji, i┼╝ na dzie┼ä przekazania darowizny by┼éa ona r├│wnowa┼╝n─ů organizacj─ů do organizacji, o kt├│rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego, realizuj─ůc─ů cele okre┼Ťlone w art. 4 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i prowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego w sferze zada┼ä publicznych oraz
 • istnienia podstawy prawnej wynikaj─ůcej z umowy o unikaniu podw├│jnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych um├│w mi─Ödzynarodowych, kt├│rych stron─ů jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego pa┼ästwa, na kt├│rego terytorium organizacja posiada siedzib─Ö.
Co darujemy?
Darczy┼äca przekaza─ç mo┼╝e przede wszystkim pieni─ůdze. W takim przypadku dokonuje on przelewu bankowego.
Mo┼╝e on jednak r├│wnie┼╝ uczyni─ç darowizny rzeczowej. W takim przypadku, gdy towary darowane opodatkowane s─ů podatkiem od towar├│w i us┼éug, za kwot─Ö darowizny uwa┼╝a si─Ö warto┼Ť─ç towaru wraz z podatkiem od towar├│w i us┼éug, w cz─Ö┼Ťci przekraczaj─ůcej kwot─Ö podatku naliczonego, kt├│r─ů podatnik ma prawo odliczy─ç zgodnie z przepisami o podatku od towar├│w i us┼éug z tytu┼éu dokonania tej darowizny.
Darowizny rzeczowe powinny by─ç potwierdzone umow─ů w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej. Dla cel├│w okre┼Ťlenia warto┼Ťci darowizny przyj─ů─ç nale┼╝y warto┼Ť─ç rynkow─ů z dnia jej dokonania. Okre┼Ťla si─Ö j─ů na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzgl─Ödnieniem w szczeg├│lno┼Ťci ich stanu i stopnia zu┼╝ycia oraz czasu i miejsca odp┼éatnego zbycia. W darowi┼║nie powinno by─ç zawarte r├│wnie┼╝ o┼Ťwiadczenie obdarowanego o jej przyj─Öciu.
Organ ma prawo kwestionowa─ç warto┼Ť─ç darowizny podanej w umowie lub wyst─ůpi─ç o tak─ů zmian─Ö do podatnika. Organ wezwie strony umowy do zmiany tej warto┼Ťci lub wskazania przyczyn uzasadniaj─ůcych podanie ceny znacznie odbiegaj─ůcej od warto┼Ťci rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany warto┼Ťci lub niewskazania przyczyn, kt├│re uzasadniaj─ů podanie ceny znacznie odbiegaj─ůcej od warto┼Ťci rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej okre┼Ťli warto┼Ť─ç z uwzgl─Ödnieniem opinii bieg┼éego lub bieg┼éych. Je┼╝eli warto┼Ť─ç ustalona w ten spos├│b odbiega co najmniej o 33 % od warto┼Ťci wyra┼╝onej w cenie, koszty opinii bieg┼éego lub bieg┼éych ponosi zbywaj─ůcy.
Przedsi─Öbiorca nie odliczy
Przedsi─Öbiorca rozliczaj─ůcy si─Ö na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie ma mo┼╝liwo┼Ťci odliczy─ç darowizny. Pozostali przedsi─Öbiorcy mog─ů dokonywa─ç darowizn i odlicza─ç je od dochodu. W przypadku rycza┼étowc├│w (PIT-28) odliczy─ç darowizn─Ö mo┼╝na od przychodu.
Odliczenia nie zastosuj─ů podatnicy, kt├│rzy dokonali darowizn wytworzonych lub nabytych produkt├│w spo┼╝ywczych, o ile zaliczyli takie darowizny do koszt├│w uzyskania przychod├│w. Korekta koszt├│w w tym zakresie b─Ödzie uprawnia─ç do ulgi. Odpowiednio w przypadku, gdy takich darowizn dokonali, ale nie rozliczyli ich w kosztach – odliczenie jest dopuszczalne.
Zwrot darowizny
W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowi─ůzany przekaza─ç urz─Ödowi skarbowemu informacj─Ö o zwr├│conej podatnikowi darowi┼║nie, w terminie miesi─ůca od dnia dokonania zwrotu.
Je┼╝eli podatnik, obliczaj─ůc podatek nale┼╝ny, dokona┼é odlicze┼ä darowizn a nast─Öpnie otrzyma┼é zwrot odliczonych kwot (w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci), w zeznaniu podatkowym sk┼éadanym za rok podatkowy, w kt├│rym otrzyma┼é ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

=================================================================================================

DAROWIZNA- uregulowania prawne  


DAROWIZNA:

Dokonana darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania!!!1.Podstawa prawna:

art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os├│b fizycznych (DZ. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os├│b prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)2.Podmiot uprawniony do przekazania darowizny:- osoba fizyczna (podatnik PIT)- osoba prawna (podatnik CIT)3.Podmioty uprawnione do otrzymania darowizny:

organizacje, o kt├│rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego tj.:-organizacje pozarz─ůdowe

-osoby prawne i jednostki organizacyjne ko┼Ťcio┼é├│w i zwi─ůzk├│w wyznaniowych

-stowarzyszenia jednostek samorz─ůdu terytorialnego4.Przedmiot darowizny:

rzeczowy lub finansowy5.Cele:

odliczeniu podlegaj─ů darowizny dokonane na cele okre┼Ťlone w art. 4 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie6.Limity:

- w przypadku darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne - odliczenie w wysoko┼Ťci dokonanej darowizny, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ kwoty stanowi─ůcej 6% dochodu-w przypadku darowizn dokonywanych przez osoby prawne –┼é─ůcznie do wysoko┼Ťci 10% dochodu7.Termin dokonania darowizny:

-rok podatkowyNale┼╝y podkre┼Ťli─ç, ┼╝e podatnik b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů mo┼╝e zar├│wno odliczy─ç przekazan─ů darowizn─Ö, jak i przekaza─ç 1%.


Serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.p
 

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteťmy organizacj╣ po┐ytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pom├│c  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl